Ruckus Wireless

Wireless Solution, BYoD
www.ruckuswireless.com
ruckus-smaller_1_orig.png

Ruckus Wireless อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท Arris นำเสนอโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายที่เป็นผู้นำ ในตลาดและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาครัฐ และธุรกิจเอกชนทุกขนาด โดยโซลูชั่นประกอบไปด้วย Access point, Wireless Controller และยังมีอปกรณ Switch เพือใช้ใน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ wireless เขาด้ วยกัน พร้อมทั้งมี Software เสริมสำหรับการให้บริการ Wireless เพิ่มเติมอีกด้วย


Access Point

  • รองรับการใช้งานทั้งแบบ Indoor และ Outdoor ด้วยจุดเด่นในเรื่องของการให้ บริการ  ประสทธิภาพและความเร็วในการใช้งาน มีเทคโนโลยีเฉพาะทได้รับการจดสิทธิบัตรคือ “ Beamflex+” ที่ช่วยให้การส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้ตามต้องการได้ ความเร็วที่ดีมีความ เสถียรในการใช้งาน ลดการเกิดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสทธิภาพ ด้วยเสาสัญญาณชนิด พิเศษที่ไม่ได้ปล่อยสัญญาณแบบ Access point ทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีในการรบส่งสัญญาณให้รองรับการใช้งานอุปกรณ์ประเภท Smartphone และ Tablet มากยิ่งขึ้น

  • อุปกรณ์รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน 802.11 a/b/g/n และ 802.11 ac Wave 2 เพื่อรองรับการใชงาน Multi-user MIMO ที่สามารถรับส่งข้อมูลหลายชุดและหลายผู้ใช้ พร้อมกันได้

  • รองรับการทำงานแบบไม่ต้องใช้ Wireless Controller ด้วยรุ่น AP Unleashed ที่ถูกออกแบบ มาเพื่อธุรกิจ SMB ที่มีทรัพยากรทางด้านบุคคลและงบประมาณจากัด

Image

System Management and Control

  • เป็นระบบบริหารจัดการส่วนกลาง Access Point ในระบบ ใช้เพื่อกำหนด configuration และ policy ต่างๆให้กับ Access Point

  • รองรับการทำ feature Dynamic RF channel management, Band balancing, Integrated captive portal, Airtime Fairness, Band Steering, Rogue AP Detection และ Guest Access ได้

  • รูปแบบการใช้งานมีทั้ง appliance และ virtual appliance เพื่อรองรับการให้บริการแบบ wireless-as a service บน private และ public cloud ได้


Smart Wireless Service & Software

ประกอบด้วยหลาย service ได้แก่

  • CloudPath Enrollment System เป็น ซอฟแวร์ระบบบริหารจัดการการลงทะเบียน เขาใช้งาน Wireless สำหรับ BYoD หรือ Guest user มี built-in Radius server สำหรับระบุตัวตนผู้เข้าใช้งานและกำหนดสิทธิการเขาถึงทรัพยากรต่างๆ และมี built-in CA สำหรับสร้าง certificate ระบุใน profile บน อุปกรณ์สำหรับระบุตัวตน ทั้งนี้ระบบสามารถ รองรับ CA, Radius และฐานข้อมูลผู้ใช้จาก ภายนอกได้เช่นกัน นอกจากนี้ระบบสามารถทำ Self Service On-Boarding สำหรับ BYoD และ Guest user ในการเข้า portal เพื่อขอเข้าใช้งาน

rk_sys.png
  • Ruckus Smart Positioning Technology (SPoT) เป็นบริการแบบ Cloud Subscription เพื่อเก็บข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของผู้คนในบริเวณที่สนใจ เช่น ห้างสรรพสินค้า, สถานีรถไฟฟ้า, สนามกีฬา เพือใช้ ในการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน โดยอาศัยการเก็บ ตำแหน่งของอปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือปรับปรุงการใหบริการเช่น ส่งข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุดให้กับลูกค้าที่ เข้ามาในบริเวณร้าน ณ เวลานั้น


ICX Campus Switch

  • เป็น switch Layer 2-3 แบบ fix-form factor ที่ออกแบบมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ wireless เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ภายในเครือข่าย โดย switch ทุกรุ่นถูกออกแบบมาให้ทำงานแบบ non-blocking architecture และมี latency ต่ำ รองรับ interface หลากหลายและสามารถทำ stacking ได้ โดยมีรุ่นที่สามารถจ่ายไฟได้ในตัว (POE switch) เพื่อใช้สำหรับจ่ายไฟ ให้ก้บอัุปกรณ์ access point ตามจุดที่ไม่ สามารถใช้ power adaptor ของ access point  ได้

© 2021 ICT Development Co.,LTD. All Rights Reserved. Designed By Baancom